การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ

มหัศจรรย์แนวพระราชดำริ ตอน แก๊งป่วนชวนเรียนรู้

เรื่องขยะ
 ชื่อผู้แต่ง พรทิพย์  บุญมงคล และทิพย์วรรณ  แสวงศรี
 สำนักพิมพ์ Asian Manga ในเครือบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 138
 ราคาปก 189 บาท
 สาระสังเขป     หนังสือการ์ตูนนำเสนอเรื่องขยะโดยใช้ตัวการ์ตูนเด็ก เยาวชนและครูผู้สอนในการเดินเรื่อง ตั้งแต่การค้นข้อมูลในห้องสมุด และกิจกรรมกลุ่มก่อนเดินทางเข้าค่ายโครงการแนวพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ให้สาระความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะโดยการฝังกลบ การทำปุ๋ยหมักจากขยะ และประโยชน์ของจุลินทรีย์ในการทำน้ำหมักชีวภาพ รวมไปถึงการกำจัดขยะโดยการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ เช่น  แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ ขยะพิษ ซึ่งนอกจากจะนำขยะที่ไร้ค่ากลับมาแปลงเป็นขุมทรัพย์ ยังสามารถช่วยลดมลพิษในสิ่งแวดล้อม และทำให้โลกสะอาดน่าอยู่อีกด้วย ภาพประกอบ ฉาก และ  ตัวการ์ตูนสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง การออกแบบรูปเล่มดูสวยงามน่าอ่าน                                                                              
  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 417 ครั้ง