การประกวดหนังสือดีเด่น
19 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือปฏิมากรรมแห่งโชค เล่มแรก 05.05.2555 (22:55 hrs.)ชุดปัญจภาคีเหรียญทองคำ
 ชื่อผู้แต่ง

โชค บูลกุล

 สำนักพิมพ์Bizkid Publishing Bizkid Inc. 
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป                                                                    
 หนังสือที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ ทัศนคติ มุมมอง หลักการ แนวทาง และสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์และการลงทุนสินทรัพย์ประเภทวัตถุมงคล และการบริหารงานในฟาร์มโชคชัยของ ดร. โชค บูลกุล ชุดปัญจภาคีเหรียญทองคำ ประกอบด้วย เหรียญพระพุทธ พระคณาจารย์ พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 และที่สุดของทำนียบเหรียญทองคำวัตถุมงคลต่าง ๆ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ภาพประกอบสีสวยงาม เด่นชัด ทำให้หนังสือมีคุณค่าและน่าอ่านยิ่ง  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 362 ครั้ง