การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ รามเกียรติ์จากตู้ลายรดน้ำ
 ชื่อผู้แต่ง บุญเตือน  ศรีวรพจน์
 สำนักพิมพ์ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์  กรมศิลปากร
 ปีที่พิมพ์2555 
 จำนวนหน้า 248 หน้า
 ราคาปก 
 สาระสังเขป                                                            
 หนังสือจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื้อหาภายในเล่มเป็นการศึกษาวิเคราะห์เรื่องรามเกียรติ์ที่ปรากฏบนตู้ลายรดน้ำของหอพระสมุดวชิรญาณ ประกอบการอธิบายเรื่องราวจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ไว้อย่างน่าสนใจ พร้อมภาพประกอบที่มีความงดงาม สวยงาม ชัดเจน  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 401 ครั้ง