การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2517

วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2516
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1078 ครั้ง