การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ สีเทา เจ้าแมววัด  Si-tau the Temple Cat
 ชื่อผู้แต่งอนุชา อารีพรรค
 สำนักพิมพ์ Gatshel
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 54 หน้า
 ราคาปก 180 บาท
 สาระสังเขป

                         

  หนังสือนิทานแฝงธรรมะและคติสอนใจ เล่าเรื่องโดยผ่านเรื่องราวและความรู้สึกนึกคิดของแมว ชื่อ "สีเทา" ซึ่งได้รับการเลี้ยงดูจากยายยิ้ม ผู้มีจิตใจดี ชอบทำบุญทำทาน สวดมนต์ไหว้พระทำให้สีเทาได้พบเห็นแต่สิ่งที่ดีงามและประพฤติตนเป็นแมวที่มีความประพฤติและจิตใจดี ต่อมายายยิ้มเสียชีวิตลง สีเทาต้องไปอยู่วัดกับหลวงตาทอง ถึงแม้สีเทถูกจ้อนลูกศิษย์วัดอิจฉาและรังแกอยู่เสมอ แต่สีเทาไม่เคยโกรธเคือง ในที่สุดสีเทาได้ช่วยชีวิตหลวงตาและจ้อนจากการถูกไฟไหม้จนกระทั่งเสียชีวิตและได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ได้บวชเรียนสมปรารถนา ท้ายเล่มให้ความรู้เกี่ยวกับแมวไทยวิเชียรมาศพร้อมภาพประกอบสวยงามตลอดทั้งเล่ม
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 418 ครั้ง