การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือนกน่ารักน่ารู้
 ชื่อผู้แต่ง

กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์คติ 

 สำนักพิมพ์คติ ในเครือบริษัท สำนักพิมพ์แสงแดดเพื่อนเด็ก จำกัด
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า261 หน้า 
 ราคาปก350 บาท
 สาระสังเขป                                                                                       
 หนังสือสารคดีเกี่ยวกับนกนานาชนิดทั้งนกบ้านซึ่งอยู่ตามชุมชนและบ้านเรือน นกป่าในไทย นกอพยพมาจากแผ่นดินอื่น ตลอดจนนกสวยงามจากต่างประเทศรวม 115 ชนิด ให้ความรู้สังเขปเกี่ยวกับโอกาสที่เราจะได้พบนกชนิดนั้นๆ ลักษณะทั้งทางกายภาพและลักษณะนิสัย แหล่งที่พบ ความเป็นอยู่ การดำรงชีวิต ชื่อทั่วไป ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ (Family) และอันดับ (Order) เนื้อหาลำดับไว้อย่างเป็นระบบเริ่มจากพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับนก ตั้งแต่วิวัฒนาการ รูปลักษณ์ ที่อยู่อาศัยและพฤติกรรม เรียงลำดับเนื้อหาตามตัวอักษรของชื่อนกในเมืองไทย และนกจากต่างประเทศช่วยให้สืบค้นข้อมูลได้ด้วยชื่อทางวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ และลำดับ   ผู้เรียบเรียงใช้สำนวนโวหารที่ มีวรรณศิลป์ เสนอเรื่องราวได้อย่างน่าอ่าน ภาพประกอบสวยงามเข้ากับเนื้อเรื่อง หลายภาพที่หาดูได้ยาก ช่วยเสริมให้เนื้อหาน่าสนใจและชวนติดตามอ่านมากขึ้น
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 589 ครั้ง