การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือเมื่อวัยเด็ก WHEN I WAS YOUNG
 ชื่อผู้แต่งเอนก  นาวิกมูล
 สำนักพิมพ์ พิมพ์คำสำนักพิมพ์
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า836 หน้า
 ราคาปก200 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 ผู้เขียนเล่าเรื่องวัยเด็กของตนผู้มีถิ่นกำเนิดที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ได้เล่น เรียน ผจญภัย และมีประสบการณ์ นานาที่น่าสนใจ ผู้เขียนเล่าชีวประวัติของตระกูลและของตนเองพร้อมๆ กับการเล่าเรื่องผู้คน สิ่งของ บ้านเมือง และคติชนของท้องถิ่น อาทิ เรื่องของกินทั้งคาว หวานและขนม ของใช้ การละเล่นและ กีฬาฯลฯ โดยมีภาพถ่ายกับภาพเขียนประกอบอย่างสมบูรณ์ ทำให้ผู้อ่านรู้จักทั้งภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิติ ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนต่อส่งเหล่านั้น ซึ่งล้วนหล่อหลอมให้เติบโตขึ้นมาเป็นนักสะสมสิ่งของนานาชนิด และเป็นนักเขียนสารคดีระดับมือรางวัลในวงวรรณกรรมไทย
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 553 ครั้ง