การประกวดหนังสือดีเด่น
19 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือหน้าหนึ่งในสยาม ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์
 ชื่อผู้แต่งไกรฤกษ์  นานา
 สำนักพิมพ์มติชน
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า338 หน้า
 ราคาปก300 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือที่วิเคราะห์ความซับซ้อนเชิงนโยบายของเหตุการณ์บ้านเมือง ตลอดจนบทบาทของบุคคลที่เป็นข้าราชการระดับสูงในราชสำนักไทยเมื่อช่วงร้อยปีแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ อันเป็นช่วงเวลาที่เสี่ยงต่อการสูญเสียเอกราช เพราะการคุกคามของประเทศมหาอำนาจ ผู้เขียนได้หาภาพเก่าและได้พบภาพที่เกี่ยวกับประเทศไทยในต่างประเทศ อันเป็นหลักฐานใหม่ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างดีเยี่ยม เช่น แผนที่ ภาพพิมพ์หินคณะทูตไทยเดินทางไปจิ้มก้องที่จีน รวมทั้งภาพปริศนาของบรรดาเสนาบดีไทยในเยอรมัน รัสเซีย และอังกฤษ ทั้งหมดเป็นหลักฐานใหม่ที่ผู้เขียนได้นำมาตีความทางประวัติศาสตร์ โดยใช้รูปภาพเป็นสื่อสะท้อนบทบาทของบุคคลในภาพ และสถานที่เกิดเหตุจริง แทนที่จะเป็นเพียงเรื่องเล่า ทั้งยังเป็นหลักฐานใหม่ที่ช่วยเติมเต็มประวัติศาสตร์ที่คนไทยไม่เคยเข้าถึงมาก่อนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 449 ครั้ง