การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือจับต้นมาชนปลาย
 ชื่อผู้แต่งชมัยภร  แสงกระจ่าง
 สำนักพิมพ์ คมบาง
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า316 หน้า
 ราคาปก230 บาท
 (สาระสังเขป)คำนิยม 
  "จับต้นมาชนปลาย"  เป็นสำนวนไทยมีความหมายว่า ปะติดปะต่อเรื่องราวต่างๆ ให้ต่อเนื่องเพื่อจะได้เข้าใจสาเหตุปัจจัยที่มีมาแต่แรกเริ่ม  และมีการดำเนินต่อมาจนถึงจุดสิ้นสุด ซึ่งผู้เขียนได้นำมาสื่อความหมายถึงชีวิตมนุษย์ที่แม้จะซับซ้อน สับสน และพลิกผันอย่างไรก็ตาม  แต่แท้ที่จริงแล้วมีเหตุและปัจจัยเชื่อมโยงกันอยู่อย่างต่อเนื่อง เพียงแต่เจ้าของชีวิตอาจจะรู้ไม่เท่าทัน มองไม่เห็น หรือตาบอดเพราะกิเลส อคติ หรือฉันทาคติ  ผู้ประพันธ์ได้นำชีวิตอันซับซ้อนของมนุษย์มาคลายคลี่ตีแผ่ออกให้เห็นที่มาที่ไป เห็นปมที่ขมวดเก็บเอาไว้ และเงื่อนที่ผูกมัด  อยู่ในใจผ่านเรื่องราวชีวิตของตัวละคร โดยใช้หลักจิตวิทยา  หลักวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหลักธรรม  อธิบายความคิด  พฤติกรรม  และอารมณ์ของตัวละครได้อย่างลึกซึ้ง  มีชีวิตชีวาและสมจริง โครงเรื่องเหมือนจะเป็นนิยายรักโรแมนติก ประเภทคลุมถุงชนที่พ่อแม่ซึ่งเคยเป็นคู่รักกันมาก่อนอยากให้ลูกชายและลูกสาวของตนเป็นคู่แต่งงานกัน แต่ปัญหากลับไม่ได้อยู่ที่ "คู่ทดลองรัก" เพราะทั้งคู่ต่างมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และจิตใจมั่นคง จึงเผชิญหน้ากับเรื่องยุ่งเหยิงในชีวิตได้อย่างสงบนิ่ง ผู้ที่มีปัญหากลับเป็นคนรอบตัว ทั้งพ่อแม่ พี่น้อง เพื่อนฝูงที่มีปมเขื่อง ปมด้อยต่างๆ กันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ผู้เป็นตัวเอกของเรื่องที่มีปมเขื่องฝังใจ

           แม้โครงเรื่องซับซ้อน แต่ผู้ประพันธ์แบ่งบทโดยตั้งชื่อด้วยคำสั้นๆ เล่นกับอักษร  ตัวละครทุกตัวมีเหลี่ยมมุมคมชัด มีมิติด้านลึกที่ซับซ้อน ซึ่งผู้ประพันธ์ค่อยๆคลี่ออกทีละน้อย  จนผู้อ่านได้ประจักษ์ว่า นับจากต้นจนถึงปลายชีวิตมนุษย์ล้วนผูกปมปัญหาทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวไว้มากมาย ทับซ้อนเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน  ผู้ประพันธ์เสนอให้เห็นว่าแม้ว่าเราไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขต้นทางชีวิต เราก็อาจจะปรับเปลี่ยนปลายชีวิตให้ราบรื่นขึ้นได้ด้วยหลักคิดที่ถูกต้อง  

          หนังสือนวนิยายเรื่อง จับต้นมาชนปลาย  ประพันธ์โดย  ชมัยภร  แสงกระจ่าง  จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์คมบาง  จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือนวนิยาย ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557

  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1088 ครั้ง