การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือไม้นอกกอ 
 ชื่อผู้แต่ง ช่อมณี  
 สำนักพิมพ์อรุณ ในเครือบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า307 หน้า
 ราคาปก345 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 นวนิยายที่นำเสนอการคลี่คลายคดีความต่างๆ ด้วยทนายความที่มีคุณธรรมและจริยธรรม คดีความเหล่านั้นเป็นภาพสะท้อนของปรากฏการณ์จริงในสังคม  และเสนอให้เห็นมุมมืดและมุมสว่างในชีวิตของมนุษย์และสังคม ผู้เขียนนำเสนอให้เห็นว่าคนทุกคนมีเสรีภาพในการแสวงคุณค่าชีวิตของตนเอง  โดยไม่จำเป็นต้องติดอยู่ในกรอบกรงของชาติกำเนิด  ครอบครัว ค่านิยม หรือกระแสสังคมแต่อย่างใด
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 611 ครั้ง