การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสืออันเกิดแต่ดวงจิต...อธิษฐาน 
 ชื่อผู้แต่งอิสรา
 สำนักพิมพ์เพื่อนดี บริษัท อักษรโสภณ จำกัด
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า300 หน้า
 ราคาปก215 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 นวนิยายชีวิตครอบครัวที่มีความใสสะอาด แสดงให้เห็นว่าความรักความอบอุ่นในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสังคมที่ดีงามน่าอยู่ให้แก่คนรุ่นต่อไป   แม้สมาชิกคนใดคนหนึ่งในครอบครัวจะพลาดพลั้งบกพร่องไปบ้าง  แต่หากได้รับความรัก  ความเข้าใจ  และความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  ผู้นั้นก็สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างสง่างาม   
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 625 ครั้ง