การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือผู้กลับใจ
 ชื่อผู้แต่งเวทิน  ศันสนียเวทย์
 สำนักพิมพ์เวทิน  ศันสนียเวทย์
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก -
 สาระสังเขป                                                                                   
 กลอนสุภาพที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ "องคุลิมาล" พระอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนา   ผู้ประพันธ์นำสาระและเค้าโครงเรื่องมาจากจินตนิยายชื่อว่า ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ ของ สุชีพ ปุญญานุภาพ มาผนวกกับสาระจาก พระธรรมบท  และร้อยเรียงเป็นกวีนิพนธ์จำนวน 456 บท  จุดเด่นของกวีนิพนธ์เรื่องนี้อยู่ที่แก่นเรื่องซึ่งให้ข้อคิดและคติธรรมทางพระพุทธศาสนา
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 598 ครั้ง