การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือฝากหัวใจในแผ่นดิน
 ชื่อผู้แต่งนภาลัย  (ฤกษ์ชนะ)  สุวรรณธาดา
 สำนักพิมพ์นภาลัย  (ฤกษ์ชนะ)  สุวรรณธาดา
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า168 หน้า
 ราคาปก150 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 กลอนสุภาพที่ถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์ชีวิตในเรื่องความรักในวาระต่างๆ เหตุการณ์บ้านเมือง เหตุการณ์อุทกภัยปี 2554  และภัยพิบัติทั่วโลก  ร้อยเรียงผ่านลีลาการประพันธ์ที่มีความไพเราะ มีความหมายลึกซึ้งกินใจ สอดแทรกแนวคิดที่มีคุณค่าให้ประโยชน์แก่ผู้อ่าน
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 659 ครั้ง