การประกวดหนังสือดีเด่น
23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือรวมบทกวี ก่อนกาลจักกลายกลืน
 ชื่อผู้แต่งชมพร  เพชรอนันต์กุล
 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า144 หน้า
 ราคาปก150 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 กลอนสุภาพที่ถ่ายทอดลำนำชีวิตว่าด้วยเรื่องราวความรักที่หลากหลาย  ความรักของชายหญิง  ความรักของพ่อแม่ ความรักของญาติผู้ใหญ่ เป็นต้น  เป็นเสมือนบันทึกที่เสนอสีสันของแหล่งธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยว ประชาธิปไตย เหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 ความภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมของอาเซียน  ซึ่งกวีเสนอได้อย่างน่าสนใจ ชวนอ่าน และสอดแทรกอารมณ์ขันด้วย
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 550 ครั้ง