การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือเสือกินคน
 ชื่อผู้แต่งสาคร  พูลสุข
 สำนักพิมพ์ไรท์เตอร์
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า156 หน้า
 ราคาปก148 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือรวมเรื่องสั้นที่เล่าเรื่องราวชีวิตของคนกลุ่มต่างๆ ที่อยู่ทางแถบภูเขาทางภาคเหนือจนถึงแถบฝั่งทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทย ผ่านเรื่องสั้นจำนวน 8 เรื่อง ซึ่งแสดงวิถีชีวิตชาวบ้านที่ต้องดำเนินชีวิต ต้องต่อสู้อุปสรรค ในช่วงเวลาต่างๆ ของยุคสมัย โดยผู้เขียนเน้นให้เห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นใดหรือยุคสมัยใด คนทุกคนล้วนตกอยู่ในวังวนของสังคม "เสือกินคน" ทุกคนล้วนเป็นทั้ง "เสือ" และเป็นทั้ง "คน" ในรูปแบบต่างๆ และนี่คือความจริงของชีวิตที่สาคร พูลสุข บรรจงเล่าแก่ผู้อ่านให้เข้าใจชีวิตที่มีทั้งด้านมืดและด้านสว่างแฝงเร้นอยู่ในจิตใจ
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 746 ครั้ง