การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือหญิงเสาและเรื่องราวอื่น
 ชื่อผู้แต่งกล้า  สมุทวณิช
 สำนักพิมพ์มติชน
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า200 หน้า
 ราคาปก160 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือรวมเรื่องสั้นเขียนขึ้นใน พ.ศ.2553-2554 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยประสบกับความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างรุนแรง และเข้าสู่สังคมสื่อสารออนไลน์อย่างสมบูรณ์แบบ  ผู้เขียนวิพากษ์วิจารณ์และเสียดสีชีวิตคนไทยและสังคมไทยที่สับสนซับซ้อนผ่านเรื่องสั้นจำนวน 13 เรื่อง  ด้วยลีลาการประพันธ์เฉพาะตัวแนวสัจนิยม  แนวเหนือจริง  และแนวสัญลักษณ์  โดยชี้ให้ผู้อ่านตระหนักว่า  สภาพสังคมดังกล่าวทำให้พฤติกรรมและความสัมพันธ์ของคนเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งในครอบครัวและในสังคม  นอกจากนี้ผู้เขียนยังเน้นย้ำถึงความต้องการทางเพศอันเป็นสัญชาตญาณทางเพศของมนุษย์ 
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 484 ครั้ง