การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือช้าง ช้าง ช้าง
 ชื่อผู้แต่งตุลย์  สุวรรณกิจ
 สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)
 ราคาปก219 บาท
 (สาระสังเขป)คำนิยม 
 หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี ที่มีความโดดเด่นในส่วนของแก่นเรื่องและการดำเนินเรื่องที่ผู้ประพันธ์ได้สอดแทรกการฝึกนับจำนวน 1-10  โดยใช้เลขไทย  การฝึกทักษะการสังเกต  การฝึกอ่านคำและประโยคง่ายๆ  รวมทั้งสอดแทรกวัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับช้าง   ซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน  ผู้ประพันธ์สร้างช้างไทยให้เป็นตัวละครเด่นในเรื่อง  การดำเนินเรื่องกล่าวถึงช้างไทย ตั้งแต่ตัวที่ 1 ถึงตัวที่ 10  ช้างแต่ละตัวออกมาแสดงความสามารถการเล่นละครสัตว์ที่แสดงอยู่ในเมือง  หลังจากนั้นช้างทั้งสิบตัวได้ออกเดินทางจากโรงละคร  ผ่านบ้านเรือนในเมือง   เดินเลาะริมชายหาด  และลงว่ายน้ำสนุกสนานในท้องทะเล  จนสุดท้ายได้กลับคืนสู่ป่ากว้างใหญ่ อันเป็นบ้านที่แท้จริงของช้าง   

     การนำเสนอเรื่องมีลักษณะเป็นหนังสือภาพเสมือนจริง  ประกอบด้วยภาพและประโยคบรรยายสั้นๆ  เชิงพูดคุย  ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านและผู้ฟังได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะในหน้าสุดท้ายเป็นจุดสำคัญของเรื่อง  ผู้ประพันธ์ผูกเรื่องเป็นปริศนาช้างตัวที่สิบหายไป  จึงชักชวนให้เด็กผู้อ่านเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันค้นหาว่าช้างตัวที่สิบอยู่ที่ใด  ทำให้เรื่อง มีความสนุกสนาน  ตื่นเต้น  ชวนให้ติดตาม 

     สิ่งที่โดดเด่นไม่แพ้ในส่วนเนื้อเรื่องของหนังสือ คือ ภาพประกอบที่ผู้ประพันธ์เป็นผู้วาดด้วย ได้ใช้ลักษณะภาพวาดแบบสมจริง  ลายเส้นละเอียดเหมือนดังภาพถ่าย  ผู้วาดได้ศึกษาลักษณะของช้างตัวละครและสิ่งแวดล้อมต่างๆ  ในโรงละครสัตว์มาเป็นอย่างดี   โดยเฉพาะตัวละครช้าง  ที่แสดงลักษณะรูปร่าง  รูปทรงทางกายภาพอย่างถูกต้องสมจริง  ให้รายละเอียดต่างๆ  เช่น  อากัปกริยาท่าทาง  ลักษณะของงวง  และใบหู  อีกทั้งในแต่ละหน้าช้างแต่ละตัวยังมีลักษณะต่างกันไปไม่เหมือนกันเลย  ที่เห็นเด่นชัด  คือ  แววตาที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกของช้างแต่ละตัวทำได้ดียิ่ง  จนเด็กสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน  ภาพประกอบเหล่านี้จึงสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ได้  ในส่วนของการออกแบบหน้าหนังสือในแต่ละหน้า  ผู้จัดทำจัดวางภาพประกอบและตัวหนังสือในแต่ละหน้าไว้ในตำแหน่งที่เด่นชัด  ขนาดของตัวหนังสือใหญ่เหมาะสมกับผู้อ่าน  รูปเล่มเป็นหนังสือปกแข็งแนวนอน  แข็งแรงดี 

     หนังสือเรื่อง  ช้าง ช้าง ช้าง  ประพันธ์โดย  ตุลย์  สุวรรณกิจ  จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก  จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ  3-5 ปี ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 

  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 671 ครั้ง