การประกวดหนังสือดีเด่น
20 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือข้าวเม่าเขาแหลม
 ชื่อผู้แต่งนวพร  แซ่แต้
 สำนักพิมพ์ประภาคารพับลิชชิ่ง
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า24 หน้า
 ราคาปก115 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 เล่าเรื่อง "ข้าวเม่า"  ควายตัวน้อยมีเขาแหลม แต่ข้าวเม่ากลับไม่ชอบเขาแหลมยาวของตน  เพราะทุกครั้งที่เล่นกับเพื่อนเขาแหลมยาวนี้จะก่ออุปสรรคในการเล่นทุกครั้งไป  จนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนของข้าวเม่าถูกหมาป่าจับตัวไว้  ข้าวเม่าจึงเข้าช่วยเหลือ  โดยใช้เขาแหลมยาวของตนขวิดก้นของหมาป่าจนตกใจวิ่งหนีไป  ในที่สุดข้าวเม่าจึงรู้ว่าเขาแหลมของตนนั้นมีประโยชน์   แทรกคติให้ผู้อ่านเกิดความภูมิใจในตนเอง   
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1309 ครั้ง