การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือไข่ของใคร
 ชื่อผู้แต่งสองขา
 สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า28 หน้า
 ราคาปก85 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือภาพให้ความรู้เรื่องไข่ของสัตว์นานาชนิด  จำนวน  11  ชนิด  แต่งเป็นคำคล้องจอง  บอกลักษณะเด่นของไข่ของสัตว์แต่ละชนิด  และให้เด็กผู้อ่านทายชื่อสัตว์จากภาพ ภาพประกอบเป็นภาพวาดแบบสมจริง
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 705 ครั้ง