การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือท้องนา...ฟ้าสีสวย
 ชื่อผู้แต่งส. พุ่มสุวรรณ
 สำนักพิมพ์องค์การค้าของ สกสค.
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า83 หน้า
 ราคาปก120 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือบันเทิงคดีที่นำเสนอเรื่องราวของวิถีชีวิตชนบทที่มีการดำเนินชีวิตอยู่กับขนบธรรมเนียมและประเพณีในช่วงฤดูกาลต่างๆ อย่างเรียบง่ายทำให้สังคมในชนบทมีความสุข
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 505 ครั้ง