การประกวดหนังสือดีเด่น
23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือพ่อครูครับผมจะเป็นเด็กดี
 ชื่อผู้แต่ง โชติ  ศรีสุวรรณ
 สำนักพิมพ์ มติชน
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า149 หน้า
 ราคาปก145 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  หนังสือที่ไม่เหมือนหนังสือท่องเที่ยวทั่วไป ผู้ประพันธ์กล่าวถึงความเป็นมาของบุคคลต่างๆ ในตลาดหลายแห่ง เล่าเรื่องชีวิตของแต่ละคนที่เคลื่อนไหวอยู่ในตลาดนั้นๆ ผู้ประพันธ์ได้เข้าไปศึกษาเรื่องราวในอดีตและปัจจุบันของตลาดแต่ละแห่ง  และสัมภาษณ์ผู้คนที่ยังอาศัยและทำมาหากิน และร้อยเรียงเรื่องราวด้วยลีลาภาษาเขียนที่น่าอ่าน  ภาพประกอบในหนังสือเหมาะสมกับเรื่อง   
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 524 ครั้ง