การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือขุมทรัพย์บนผนัง
 ชื่อผู้แต่งอู่ทอง  ประศาสน์วินิจฉัย
 สำนักพิมพ์คณะบุคคลบ้านเรียนน้ำริน
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า48 หน้า
 ราคาปก99 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือสารคดีสำหรับเด็กที่นำเสนอเรื่องราวจิตรกรรมฝาผนังของสถานที่ต่างๆ ที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่นับวันยิ่งจะหาดูได้ยากและขาดการทำนุบำรุงทำให้เสื่อมโทรม
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 478 ครั้ง