การประกวดหนังสือดีเด่น
19 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือเห็ดฟาง
 ชื่อผู้แต่งปรัชญา  รัศมีธรรมวงศ์ และ จิรวรรณ  โรจนพรทิพย์
 สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า52 หน้า
 ราคาปก195 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือสารคดีสำหรับเด็กที่นำเสนอความรู้และประโยชน์ของเห็ดฟางที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้อย่างหลากหลาย โดยผู้เขียนได้กล่าวถึงถิ่นกำเนิด วิธีการเพาะเห็ดฟาง การเจริญเติบโต การดูแล ศัตรูของเห็ดฟาง มีวิธีการนำเสนอเป็นขั้นตอนพร้อมภาพประกอบอย่างละเอียดทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 489 ครั้ง