การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสืออาม่าบนคอนโด
 ชื่อผู้แต่งชมัยภร  แสงกระจ่าง
 สำนักพิมพ์คมบาง
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า256 หน้า
 ราคาปก210 บาท
 (สาระสังเขป) คำนิยม                                                  
 หนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็กวัยรุ่น ที่มีแนวสมจริงเสนอเรื่องราวชีวิตของคนหลายวัยที่อาศัยอยู่ในคอนโดเดียวกัน  หนังสือเรื่องนี้มีความสนุกสนานชวนอ่าน สะท้อนสภาพสังคมปัจจุบัน พฤติกรรม ความคิด และความสนใจของผู้คนที่มีความแตกต่าง

     "อาม่าบนคอนโด" มีคุณค่าโดดเด่นด้วยเป็นเรื่องใกล้ตัวและทันสมัย ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตในสังคมที่มีความเร่งรีบ มีการแข่งขันสูง ทำให้คนให้ความสำคัญและใส่ใจตนเองมาก ความแตกต่างและอคติอาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกันและปัญหาต่างๆ แต่ความมีน้ำใจและความเอื้อเฟื้อต่อกัน ช่วยแก้ปัญหาและทำให้สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันอย่าง   มีความสุขได้  การนำเสนอเนื้อหาชวนติดตามด้วยการแบ่งเป็นตอนสั้นๆ  แต่ละตอนมีเรื่องราวสนุกสนานตื่นเต้น สอดแทรกประเด็นชวนคิด การดำเนินเรื่องกระชับ ตัวละครมีความชัดเจน เป็นธรรมชาติ  สำนวนภาษาสละสลวย ภาพประกอบมีความสวยงามและเหมาะสมกับเนื้อเรื่องแต่ละตอน เชื่อมโยงเหตุการณ์และสีสันของตัวละครได้ต่อเนื่อง ชวนติดตามตั้งแต่ต้นจนจบ

     หนังสือเรื่อง  อาม่าบนคอนโด  ประพันธ์โดย  ชมัยภร  แสงกระจ่าง  จัดพิมพ์โดย  สำนักพิมพ์คมบาง  จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี (บันเทิงคดี) ในการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2557 

  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 3352 ครั้ง