การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือม้อนน้อยที่รัก
 ชื่อผู้แต่งโชติ  ศรีสุวรรณ
 สำนักพิมพ์ มติชน
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า319 หน้า
 ราคาปก240 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือที่นำเสนอเรื่องราวความผูกพันของครอบครัวที่มีอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นอาชีพเสริมรายได้ ตัวละครคือ "ปอยไหม" เป็นเด็กผู้หญิงเติบโตในชนบท มีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่าย มีหน้าที่เลี้ยงม้อนหรือตัวไหม เพื่อให้ได้เส้นไหมไปถักทอเป็นผ้าไหมที่มีคุณค่าและสวยงาม ผู้ประพันธ์เสนอวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนอีสาน ใส่ความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความขยันหมั่นเพียร  สำนวนภาษาสละสลวย ภาพประกอบมีความเหมาะสมทั้งภาพสีและขาวดำนำเสนอเหตุการณ์ที่ช่วยเสริมสาระในแต่ละตอนให้ชัดเจนประกอบจินตนาการ
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 556 ครั้ง