การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือเมื่อกางปีกแล้ว...ก็ต้องบิน
 ชื่อผู้แต่ง ปะการัง
 สำนักพิมพ์ แพรวสำนักพิมพ์
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า191 หน้า
 ราคาปก185 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  หนังสือที่นำเสนอข้อคิดและมุมมองในเชิงบวกจากประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนเพื่อให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตแก่ผู้อ่าน ผ่านภาพชีวิตของผู้คนอันหลากหลาย สอดแทรกข้อคิดที่สร้างกำลังใจ ความหวัง ความเชื่อมั่นในพลังความสามารถของตนเอง ความกล้าที่จะยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาโดยไม่ย่อท้อ ลังเล จนกระทั่งเอาชนะอุปสรรคแห่งชีวิตได้ในที่สุด เปรียบได้กับนกอินทรีที่กางปีกอันกล้าแกร่งโผบินไปสู่ฟากฟ้า เผชิญลมและพายุอย่างกล้าหาญ หนังสือเรื่องนี้ยังสอดแทรกมิตรภาพและน้ำใจระหว่างเพื่อนและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่      
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 454 ครั้ง