การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือราชาสถาน
 ชื่อผู้แต่งวันฉัตร  ชินสุวาเทย์ 
 สำนักพิมพ์บันลือบุ๊คส์
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า207 หน้า
 ราคาปก239 บาท
 (สาระสังเขป)คำนิยม                                                                   
 หนังสือสารคดีสำหรับเด็กวัยรุ่น เป็นเรื่องที่ผู้แต่งเขียนขึ้นจากประสบการณ์ในการเดินทางไปท่องเที่ยวใน 8 เมือง ของรัฐ ราชาสถาน และเมืองนิวเดลี ของประเทศอินเดีย แล้วนำมาถ่ายทอดผ่านทางตัวอักษรใช้ภาษาเรียบง่ายแฝงด้วยอารมณ์ขันชวนติดตามทั้งยังเด่น ในเรื่องสำนวนเปรียบเทียบทำให้ผู้อ่านจินตนาการภาพได้ชัดเจน ประกอบกับผู้แต่งยังใช้ภาพถ่ายและภาพวาดสีน้ำทำให้หนังสือเล่มนี้ดูมีความน่าสนใจได้ดีขึ้น  อีกประเด็นหนึ่งของหนังสือเล่มนี้  ผู้แต่งยังได้มีการวิเคราะห์เจาะลึกในเรื่องทางภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์ และการเปรียบเทียบ เช่น เรื่องชนชั้น การเล่าย้อนหลังไปถึงภาคภารตะ ทำให้ได้เรื่องราวที่ไม่ใช่เฉพาะการท่องเที่ยวแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  แต่ยังเป็นสารคดีเชิงท่องเที่ยว   มีสาระเชิงวิชาการที่มีอดีตปัจจุบันครบครัน  ส่วนประกอบที่เป็นจุดเด่นคือ ใช้การวาดภาพสีน้ำประกอบการใช้ภาพถ่าย  เช่น  ภาพเมือง  ภาพธรรมชาติ  ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดสารบัญประกอบภาพ  เป็นต้น  สิ่งเหล่านี้เป็นความตั้งใจของผู้แต่งแบบวิจิตรบรรจงที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นหนังสือดีเด่น

     หนังสือเรื่อง ราชาสถาน  ประพันธ์โดย  วันฉัตร  ชินสุวาเทย์  จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์บันลือบุ๊คส์  จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี (สารคดี) ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557

  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 532 ครั้ง