การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือรักและรักษ์บางกอกน้อย
 ชื่อผู้แต่งประพีร์พรรณ  ภาณวะวัฒน์
 สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า230 หน้า
 ราคาปก270 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  หนังสือที่ให้เนื้อหาความรู้อย่างหลากหลายทั้งในด้านภาษาไทย  ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย หรือจะเรียกว่า "ของดีในบางกอกน้อย"ก็ได้ ผู้แต่งเน้นให้เห็นความสำคัญของสารคดี ทั้งยังได้ลงไปในพื้นที่เพื่อเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อมูลและยังมีบทสนทนาสอดแทรก ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายและจินตนาการเหมือนการเดินทางไปทัศนศึกษาด้วยตัวเอง การจัดรูปเล่มและภาพประกอบสวยงามและยังใช้ตัวละครดำเนินเรื่องชวนให้น่าติดตาม
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 572 ครั้ง