การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือเรื่องสะเทือนไต
 ชื่อผู้แต่งปิยา  วัชระสวัสดิ์
 สำนักพิมพ์โพสต์ พับลิชชิง
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า168 หน้า
 ราคาปก145 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือที่เขียนจากประสบการณ์จริงระหว่างการเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคไตวายเฉียบพลันในโรงพยาบาลอย่างละเอียด และมีแง่มุมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งสำหรับคนทั่วไป คนไข้ แพทย์ และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล นอกจากนี้ ยังมีประโยชน์ทั้งในแง่การดูแลรักษา  และการป้องกันตนเองจากโรคไตวายเฉียบพลัน ผู้แต่งใช้ภาพวาดการ์ตูนลายเส้นประกอบเนื้อเรื่อง ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นเหมาะสมกับเด็กวัยนี้เป็นอย่างดี
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 495 ครั้ง