การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสืออินดง อินเดีย INDIA DIARY
 ชื่อผู้แต่งสเลดทอย
 สำนักพิมพ์ แซลมอน
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า168 หน้า
 ราคาปก195 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือการ์ตูนและหรือนิยายภาพเรื่องนี้ ใช้เทคนิคการเขียนการ์ตูนประกอบการเล่าเรื่องเชิงท่องเที่ยว สะท้อนวิถีชีวิตของชาวอินเดียในมุมมองของคนไทยอย่างเป็นธรรมชาติ มีความสมจริงทั้งปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม ปฏิสัมพันธ์ในสังคม การดำรงชีพของปัจเจกชนทุกวรรณะที่อยู่กันอย่างปกติสุข นำเสนอความรู้และแง่คิดขบขัน อ่านสนุก ออกแบบภาพดี สีสวย ได้บรรยากาศอินเดียทั้งตัวการ์ตูนและสี ดำเนินเรื่องได้ต่อเนื่องน่าติดตาม เป็นการ์ตูนแนวใหม่ในตลาดการ์ตูนไทยที่นำเสนอไม่ล้าสมัย เหมาะที่จะเป็นการ์ตูนหรือนิยายภาพสำหรับคนทั่วไป 
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 442 ครั้ง