การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือไทย THAILAND      
 ชื่อผู้แต่ง

วิรัตน์  ยืนยงพัฒนากิจ

 สำนักพิมพ์บันลือ พับลิเคชั่นส์
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)
 ราคาปก75 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือการ์ตูนแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศไทย ได้แก่ ภาษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญโดยสังเขป เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนไทยสนใจหาความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ในประชาคมอาเซียน ผู้เขียนผูกเรื่องให้มัคคุเทศก์ไทยนำคณะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคณะหนึ่งเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ในระหว่างที่แวะพักค้างรอเที่ยวบินของตนในประเทศไทยเนื่องจากเหตุขัดข้องบางประการ แต่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีเจ้าชายต่างแดนที่หนีการเสกสมรสร่วมเดินทางในคณะด้วย เป็นหนังสือการ์ตูนที่อ่านสนุกได้ทั้งสาระและความเพลิดเพลิน เนื้อหาและตัวละครสอดคล้องกัน การจัดวางภาพและการแบ่งช่องการ์ตูนดูง่ายสบายตา การ์ตูนเคลื่อนไหวมีความต่อเนื่อง ฉากและภาพประกอบกลมกลืนกับเนื้อหา
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 435 ครั้ง