การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือพระราหุล
 ชื่อผู้แต่งโอม  รัชเวทย์
 สำนักพิมพ์AMARIN COMICS ในเครือบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า83 หน้า
 ราคาปก139 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือการ์ตูนนำเสนอประวัติของ "พระราหุล" โอรสของพระสิทธัตถะแห่งศากยสกุล ผู้เขียนผูกเรื่องจากนิทานชาดกอันเกี่ยวเนื่องด้วยอดีตชาติและปัจจุบันชาติของพระราหุล ที่ทำให้ทรงถือกำเนิดเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าตามพุทธปณิธานที่ได้ตั้งไว้ เนื้อเรื่องกล่าวถึงการบรรพชาของพระราหุลที่ทรงเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา พุทธจริยาวัตรอันงดงาม อาทิ ความเป็นผู้ว่าง่ายนอบน้อมใฝ่ใจเรียนรู้ ความกตัญญูต่อบุพการี ความเคร่งครัดในสมณธรรม ผู้เขียนใช้ภาษาที่สละสลวยกลมกลืนกับเนื้อหาได้อย่างมีอรรถรส จึงเหมาะสำหรับเยาวชนที่จะนำไปเป็นแนวปฏิบัติตนได้อย่างดี ออกแบบตัวการ์ตูนและลายเส้นได้สวยงามมีชั้นเชิงและสร้างสรรค์ องค์ประกอบของภาพมีรายละเอียดถูกต้อง ทั้งการให้น้ำหนักสีและแสงเงาประณีตสมจริง ภาพเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวา มีเอกลักษณ์ของการ์ตูนไทย 
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 437 ครั้ง