การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือแกงไทย       
 ชื่อผู้แต่งญดา ศรีเงินยวง และชนิรัตน์ สำเร็จ
 สำนักพิมพ์แสงแดด
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า297 หน้า
 ราคาปก480 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือที่นำเสนอตำรับแกงไทยทุกภาค จำนวน 80 ตำรับ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนปัจจุบัน  มีการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับแกงของไทยเป็นอย่างดี แบ่งเสนอเนื้อหาตามประเภทของแกงและตามภูมิภาค หนังสือเน้นอธิบายวิธีการเตรียมเครื่องปรุง และขั้นตอนการปรุงอย่างละเอียด เพื่อประโยชน์สำหรับผู้เริ่มต้น ภาพประกอบที่ใช้มีความคมชัด และสวยงาม การออกแบบรูปเล่มและการพิมพ์ มีความประณีต การออกแบบปกหนังสือมีความสวยงาม ใช้สีที่เหมาะสม 
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 453 ครั้ง