การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือประยุรวงศานุสรณ์ โครงการบูรณปฏิสังขรณ์ "เขามอ" วัดประยุรวงศาวาส
 ชื่อผู้แต่งกุลวดี สถิติรัต และคณะ
 สำนักพิมพ์สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก -
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือนำเสนอประวัติของวัดประยุรวงศาวาสและการบูรณปฏิสังขรณ์ "เขามอหรือภูเขาจำลอง" ซึ่งตั้งอยู่ในวัด และสร้างด้วยคติความเชื่อของอินเดียโบราณเรื่องการจำลองจักรวาลเป็นการจำลองเขาพระสุเมร หรือสิเนรุราชบรมบรรพต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา เมื่อวันทื่ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 นำเสนอภาพอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และมีสีสันสวยงาม   
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 471 ครั้ง