การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือช้าง ช้าง ช้าง
 ชื่อผู้แต่งตุลย์  สุวรรณกิจ
 สำนักพิมพ์ แพรวเพื่อนเด็ก
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)
 ราคาปก219 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือเสนอนิทานภาพสำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไปที่นำเสนอการเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนับจำนวนตัวเลข ช่วยให้เด็กฝึกสังเกต ฝึกจดจำภาษาและคำกริยา ผ่านภาพของช้างในอิริยาบถต่างสถานที่ สอดแทรกเรื่องราวให้เด็กรู้จักรักและคุ้นเคยกับช้าง ซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย ผู้เขียนได้เล่าเรื่องและเขียนภาพประกอบที่มีสีสันสวยงาม 
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 430 ครั้ง