การประกวดหนังสือดีเด่น
24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2519

ดาบวิเศษ

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ โชติพงษ์ เอกบุศย์ และคนอื่นๆ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2518
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 970 ครั้ง