การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2520

ว.ณ.ประมวลมารค : พระเจ้าวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ นวลจันทร์ รัตนาการ และคณะ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ รุ่งเรื่องรัตน์
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2519
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 910 ครั้ง