การประกวดหนังสือดีเด่น
19 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2520

สามดรุณ

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ กาญจนา นาคนันทน์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน เกษมศักดิ์ ตรานุปรัตน์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ แพร่พิทยา
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2519
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 989 ครั้ง