การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2521

อ่านสนุก

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สมใจ ทิพย์ชัยเมธา
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สุเมธ โรจนเกียรติ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สุวีรยาสาส์น
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2520
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 876 ครั้ง