การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2521

ร้อยกรองของเด็ก

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ นักเรียนชั้น ป.3 ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน นักเรียนชั้น ป.3 ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ ดวงกมล
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2520
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 871 ครั้ง