การประกวดหนังสือดีเด่น
19 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2521

ทุ่งหญ้าสีน้ำเงิน

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ พิบูลย์ศักดิ์ ละครพล
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน เฉลิม อัคคะพู
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ ดอกไม้
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2520
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 932 ครั้ง