การประกวดหนังสือดีเด่น
12 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2521

ผีเสื้อและดอกไม้

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ นิพพานฯ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ช่วง มูลพินิจ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ ดอกไม้
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2520
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 951 ครั้ง