การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2522

จ้อยเรียนรู้ตอน "เสียง"

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ รุ่งทิพย์ จันทรประชุม
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน มนตรี วีรวงศ์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ ปาณยา
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2521
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1176 ครั้ง