การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2522

จิตรกรรมแบบสากลสกุลช่างขรัวอินโข่ง

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ วิยะดา ทองมิตร
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมและค้นคว้าศิลปวัฒนธรรมไทย
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2521
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1214 ครั้ง