การประกวดหนังสือดีเด่น
20 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2523

บ้านคึกฤทธิ์และดอยขุนตาล

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ จัตวา กลิ่นสุนทร สมภพ โรจนพันธุ์ และ พรชัย วีระณรงค์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ รุ่งเรื่องรัตน์
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2522
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1142 ครั้ง