การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2524

ต้วมเตี้ยมเผชิญโลก

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ มัลลิกา ตัณฑนันท์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ประสพโชค นวพันธุ์พิพัฒน์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สุริยบรรณ
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2523
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 955 ครั้ง