การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2524

เครื่องเรือนรัตนโกสินทร์

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ และสมหญิง อุดมพงศ์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม นิยาย ทองเป็นใหญ่ และสมชาย บุญเมือง
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน วัสสา มณีน้อย และสุทิพย์ นัทธีประทุม
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ อักษรสัมพันธ์
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2523
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1358 ครั้ง