การประกวดหนังสือดีเด่น
28 กันยายน 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2524

วารสารบ้านในฝัน ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 เมษายน-มิถุนายน 2534

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ปรีชา พุทธประเสริฐ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน วรวุฒิ สุอมรรัตนกุล,ดุสิตเทพ อิ่มอารมณ์และคณะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ กรุงเทพฯ
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2523
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 928 ครั้ง