การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ"แผน" เพื่อแผ่นดิน
 ชื่อผู้แต่งวิทยา เวชชาชีวะ
 สำนักพิมพ์โพสต์ พับลิชชิง
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า384 หน้า
 ราคาปก350 บาท
 (สาระสังเขป)-                                                                                  
  คำนิยม
           ประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญบางเรื่องของไทยขาดหายไปจากการรับรู้ของสาธารณชนเพราะบุคคลต้นเรื่องหรือผู้เกี่ยวข้องไม่มีโอกาสได้เปิดเผยข้อมูลเอกสารหรือประสบการณ์
           หนังสือเรื่อง “แผน” เพื่อแผ่นดิน เป็นสารคดีชีวประวัติที่ผู้เขียน คือ วิทยา เวชชาชีวะ เรียบเรียงตามลำดับเหตุการณ์อย่างประณีต โดยเสนอข้อมูลหลายๆ เรื่องวิถีชีวิตอันน่าสนใจและ น่าตื่นเต้นของนายแผน วรรณเมธี ตั้งแต่วัยเยาว์เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็รับราชการเป็นนักการทูต ที่กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อเกษียณอายุแล้ว ท่านอุทิศตนทำงานให้แก่พระพุทธศาสนาและสภากาชาดไทยจนถึงปัจจุบัน (อายุ 90 ปี ณ พ.ศ.2558)
           ชีวประวัติเล่มนี้ มิได้เป็นเพียงการเล่าเรื่องของบุคคล แต่ยังแทรกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ตลอดระยะเวลา 90 ปี ผู้อ่านจึงได้ทั้งความรู้และทัศนคติของบุคคลที่ทำประโยชน์แก่ประเทศไทยอย่างเต็มกำลัง นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังเป็นตัวอย่างของบุคคลที่รักการอ่านและการศึกษาหาความรู้ อย่างไม่มีขีดจำกัด โดยถ่ายทอดคุณลักษณะนี้ไปถึงครอบครัวและผู้ร่วมงานตลอดมา
           หนังสือสารคดีเรื่อง “แผน” เพื่อแผ่นดิน ประพันธ์โดย วิทยา เวชชาชีวะ จัดพิมพ์โดย บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสารคดี ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
  
 


อ่านทั้งหมด 760 ครั้ง