การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือข้างสำรับมอญ
 ชื่อผู้แต่งองค์  บรรจุน
 สำนักพิมพ์มติชน
 ปีที่พิมพ์2557
 จำนวนหน้า272 หน้า
 ราคาปก215 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือสารคดีที่ให้ข้อมูลความเป็นมาและองค์ประกอบของอาหารมอญในตำรับต่างๆ ที่ผู้ประพันธ์ คือ นายองค์ บรรจุน นักวิชาการมอญ ได้บรรจงเขียนด้วยจิตวิญญาณของชาวมอญ ได้ทั้งอรรถและรสของสาระและปรัชญาการกินอยู่โดยเข้าถึงแก่นวัฒนธรรมอาหารได้อย่างดียิ่ง ดังนั้น ข้างสำรับมอญ จึงมิได้เป็นเพียงการแนะนำทำอาหารโดยมีภาพประกอบชวนรับประทานเท่านั้น แต่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดี วัฒนธรรมและคติชนวิทยาที่หลอมรวมกับความเป็นไทยมาหลายร้อยปี ช่วยให้คนไทยรู้จักรากเหง้าส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยดีขึ้นอีกด้วย
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 501 ครั้ง